POLITYKA PRYWATNOŚCI​

I

Bratex Przemysław Bratkowski ul. Okrężna 16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP: 5621697419 REGON: 522206016, z siedzibą w Kostrzynie informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez użytkowników serwisu będą przetwarzane przez Bratex Przemysław Bratkowski ul. Okrężna 16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP: 5621697419 REGON: 522206016, (dalej „Bratex”), która stanie się Administratorem tych danych.

II

Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z w formie elektronicznej: e-mail: pauletta69@wp.pl lub pisemnej na adres administratora.

III​

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek: przygotowanie oferty na rzecz użytkowania serwisu, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, Marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz email, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

IV​

W zależności o celu przetwarzania dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez następujący okres czasu: W związku z możliwością podniesienia roszczeń z kodeksu cywilnego, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia umowy, W związku z wymogami ustawy, przez okres 5 lat

V​

Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, S.A. oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI

Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji zawartych powyżej